Doanh nghiệp tư nhân Nga Hướng
Ông Nguyễn Văn Phố - Giám đốc công ty là Phó Ban vận động thành lập chi hội DNN&V huyện Tân Kỳ.

1. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

- Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm liên quan.

3. Vốn điều lệ: 300,000,000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

4. Giám đốc: Nguyễn Văn Phố

Số lượt đọc: 2092
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 
Please setup the hit counter settings on edit settings links.
Video Clip
.
Hội Viên Tiêu Biểu
Hội Viên Tiêu Biểu
.
.
Hội viên mới
Hội viên mới
.