Công ty TNHH Đức Phong
Là Hội viên Hội DNN&V CN-TTCN TP Vinh.

1. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 15, khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Điện thoại: 0383.518459 Fax: 0383.518448

Email:
ducphong.com@hn.vnn.vn

Website: http://www.ducphong.com.vn

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất hàng mây tre đan

- Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
4. Vốn điều lệ: 4.760.000.000 ( Bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng )

5.Giám đốc: Thái Đại Phong (0913273395)

Tên đơn vị trực thuộc: Trung tâm dạy nghề tiểu thủ công nghiệp Đồng Tâm

Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú.

Điện thoại: 0383.518459 Fax: 0383.518449

Giám đốc: Nguyễn Văn Ngọ (0912741682)

Số lượt đọc: 4215
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 
Please setup the hit counter settings on edit settings links.
Video Clip
.
Hội Viên Tiêu Biểu
Hội Viên Tiêu Biểu
.
.
Hội viên mới
Hội viên mới
.