Công ty CP mía đường Sông Lam
Là hội viên Hội DNN&V huyện Anh Sơn.

1. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

2. Điện thoại: 038 877173 Fax: 038 877340 DĐ: 0913274297

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất, mua bán đường kính, cồn thực phẩm, phân bón các loại.

4. Vốn điều lệ: 593,831,000 đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu, tám trăm ba mươi mốt ngàn đồng)

5.Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phan Đình Đức

Số lượt đọc: 5843
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 
Please setup the hit counter settings on edit settings links.
Video Clip
.
Hội Viên Tiêu Biểu
Hội Viên Tiêu Biểu
.
.
Hội viên mới
Hội viên mới
.